การลงทุนในสหรัฐฯ และการเดินทางเข้าประเทศ

ด้วยความที่สหรัฐฯ คือประเทศใหญ่ ผู้คนมีความสามารถในการซื้อมากส่งผลให้นักลงทุนจากทั่วโลกต่างก็ต้องการจะเข้าไปลงทุนยังประเทศแห่งนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่การคิดจะลงทุนกับอะไรสักเรื่องนั้นประเด็นที่น่าคิดก็มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ยิ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ ด้วยแล้วยิ่งจำเป็นต้องคิดไตร่ตรองให้มากที่สุดอีกต่างหากเพื่อจะได้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

paspoort-image

เหตุผลที่ควรลงทุนในสหรัฐฯ

  1. มีจำนวนประชากรเยอะและอัตราการเพิ่มขึ้นก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 สหรัฐฯ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 313 ล้านคน มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองแค่จีนและอินเดียเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่มีความหนาแน่นสูงก็เท่ากับว่าสินค้าอย่าง อาหาร, ยา, สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นก็มีโอกาสเติบโตได้สูงเช่นกัน
  2. กำลังซื้อของคนสหรัฐฯ มีมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ มีการจัดอันดับจาก IMF ปรากฏว่าคนสหรัฐฯ มีกำลังการซื้อเฉลี่ย 53,101 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งมากเป็นอันดับ 6 ของโลก
  3. มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีการอพยพเข้ามาอยู่เยอะ นั่นเปิดโอกาสให้กับการเติบโตและความหลากหลายทางการตลาด
  4. นโยบายส่งเสริมด้านการลงทุนของสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนทุกชนิดทั้งการลงทุนโดยตรง ที่นักลงทุนต่างชาติมีบทบาทได้มากกับการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ หรือการลงทุนแบบกู้ยืมเงิน หรือแบบ Portfolio Investment ที่จำกัดบทบาทนักลงทุนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจภายในสหรัฐฯ นอกจากนี้นักลงทุนจากต่างชาติก็ยังมีสิทธิ์พอๆ กับนักลงทุนท้องถิ่นในเรื่องการเงินและยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย

การเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อการลงทุน

การจะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อลงทุนนักลงทุนต้องมีวีซ่าที่เรียกว่า E-1 หรือ E-2 เสียก่อน โดยวีซ่าประเภท E เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้สมัครจากประเทศที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐฯ เท่านั้น โดยประเทศไทยเองถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางการค้ากับสหรัฐฯ ทำให้คนไทยมีคุณสมบัติจะได้ทำวีซ่าดังกล่าว ซึ่งความแตกต่างระหว่างวีซ่าทั้งสองประเภทคือ วีซ่าประเภท E-1 จะให้กับผู้ที่เดินทางมาหรือพักในสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้ากับสหรัฐฯ กับไทย ลูกจ้างระดับสูงของธุรกิจหรือบริษัทประเภทเดียวกันก็สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ส่วนวีซ่าประเภท E-2 จะออกให้สำหรับผู้ที่มีการลงทุนโดยตรงในสหรัฐฯ ต้องมีจำนวนเงินลงทุน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินทุนที่เหมาะสม เข้าไปลงทุน หรือเข้าไปซื้อกิจการกับบริษัทที่ทำให้เกิดกำไรสามารถสร้างงานให้กับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สำคัญวีซ่าเพื่อการลงทุนนี้สามารถขยายระยะเวลาการอยู่ในสหรัฐฯ ได้ด้วย