การเปลี่ยนแปลงของโรงนาในปัจจุบัน

barns-old

การสร้างโรงนาในหลายพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิประเทศรวมถึงการออกแบบ สำหรับในต่างประเทศนั้นจะมีการสร้างที่แข็งแรงและคงทนมากกว่าประเทศในเราด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ อีกทั้งยังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างกับประเทศเราเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างประเทศนั้นนิยมทำโรงนาเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรและทำเป็นโรงปศุสัตว์สัตว์ไปในตัวเช่นเลี้ยงม้า เลี้ยงไก่และอื่นๆ เหมือนกับที่เห็นตามภาพยนตร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังพัฒนารูปแบบมากมายเพื่อความสวยงามรวมถึงความคงทนที่จะสามารถต้านทานแรงของพายุได้จึงไม่นิยมที่จะทำจากไม้เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะทำเป็น 2 ชั้นโดยที่ด้านบนทำเป็นช่องระบายอาการเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นเกิดไปในโรงนาเพราะจะส่งผลต่อสินค้าเกษตรที่ทำการเก็บเช่น ฟาง หญ้าแห้ง ข้าว และเพื่อระบายความร้อนให้แก่สัตว์ที่อาศัยภายในลดการเกิดโรค การก่อสร้างจะทำห่างออกไปจากตัวบ้านเพื่อป้องกันหากเกิดไฟไหม้หรือล้มพังเสียหายลงมา

 

inn-ohio

ปัจจุบันมีหลายโรงนาที่ไม่ได้ทำการใช้งานในรูปแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว แต่ได้พัฒนารูปแบบเป็นอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์ด้วยการเปิดเป็นบ้านพักให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมฟาร์มหรือพักผ่อน เป็นอีกอย่างของการพัฒนาและออกแบบซึ่งทำออกมาได้อย่างสวยงาม โดยที่หลายๆ แห่งได้มีการเปลี่ยนเป็นแบบนี้และอีกหลายแห่งยังคงการใช้งานในแบบเดิมรวมถึงยังมีการแข่งขันเรื่องของการตกแต่งหรือออกแบบโรงนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับบ้านเรามีการใช้โรงนาเพียงน้อยอีกทั้งยังพังง่ายออกแบบด้วยลักษณะต่างๆ เช่นโครงไม้ต่อกันมุงด้วยใบจากหรือหญ้าทำให้ไม่คงทนอีกทั้งยังปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อทำอย่างอื่นภายหลังไม่ได้ ในต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนที่จะมุ่งมั่นให้มีการก่อสร้างโรงนาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรงนาเรียกว่าแทบไม่ได้พบเห็นในบ้านเราเลยก็ว่าได้เพราะปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโรงสีข้าวกันหมดแล้วหรือใช้เพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรไม่กี่อย่าง แต่ไม่นิยมนำมาทำเป็นฟาร์ม

 

barns-home-pic

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบ้านเพื่อให้มีลักษณะคล้ายกับโรงนาซึ่งให้ความหรูหราไปอีกแบบ และกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ หากมองรวมๆ ก็ดูน่าอยู่อาศัยดีเช่นกันถึงขนาดที่ว่ามีการเปิดบริษัทรับออกแบบบ้านโรงนาเสียด้วยซ้ำ ความสวยจะเป็นอย่างไรหรือการออกแบบจะดีแค่ไหนต้องดูด้วยตาตัวเองแต่ที่แน่ๆ สวยงามไม่แพ้บ้านธรรมดา