การใช้โรงนาเพื่อประโยชน์ด้านอื่น

ในต่างประเทศโรงนาเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกษตรกรสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นที่พักเข้าร่มในยามที่มาทำการเกษตร โรงนาพบมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่มีการทำการเกษตรเยอะ ในส่วนของประเทศไทยเราเป็นประเทศปลูกข้าวสำหรับส่งออกจำนวนมาก แต่สิ่งที่ชาวนาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บผลผลิตตรงนี้ที่มีลักษณะคล้ายโรงนาก็คือ ยุ้งในบ้านเรานั่นเอง เพียงแต่ว่ายุ้งจะมีลักษณะของฐานที่สูง เนื่องมาจากในประเทศเราในอดีตพื้นที่ที่สามารถทำนาได้จะอยู่ในที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงได้ง่าย จึงมีการสร้างให้ฐานสูงขึ้น ป้องกันน้ำท่วมข้าว แต่ในต่างประเทศโรงนาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะของโรงนาจึงออกมาคล้ายบ้านคือมีฐานติดพื้น แล้วก็สร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่

 

ในปัจจุบันโรงนาถูกสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างออกไปเยอะมาก ด้วยความ Classic ของโครงสร้างของโรงนาที่มีการสร้างมาตั้งแต่อดีต และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นกันอยู่ในภาพยนตร์บ่อยๆ จึงทำให้หลายคน นำโรงนามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสิ่งต่างๆ ที่เราเห็นกันอยู่ คือ ร้านอาหาร ซึ่งเป็นร้านที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับโรงนาในต่างประเทศ ให้บรรยากาศแบบชนบทในต่างประเทศ มีกลิ่นไอของความเป็นชาวไร่ชาวนา เก๋ไก๋ไปอีกแบบ นอกจากร้านอาหารแล้ว ยังพบว่าโรงแรมในต่างประเทศก็มีการสร้างให้ออกมาในลักษณะที่คล้ายกับโรงนาเช่นกัน ซึ่งอาจจะสร้างในขนาดที่เล็กลง เพื่อให้เหมาะกับการพักอาศัยในแบบส่วนตัว ให้ผู้ที่มาพักได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะรัฐโอไฮโอในประเทศสหรัฐฯ โรงนากลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนี้ เนื่องมาจากรัฐนี้เป็นรัฐที่มีธรรมชาติอยู่เยอะ รวมไปถึงพื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตรต่างๆ ทั้งข้าว ผลไม้ เป็นต้น โรงนาจึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราจะเห็นได้บ่อยในรัฐโอไฮโอ และด้วยที่โรงนามีเยอะจึงกลายเป็นเสน่ห์ของที่นี่ไปโดยปริยาย ทุกวันนี้โรงนาที่สร้างขึ้นในโอไฮโอ จะมีทั้งใช้ในด้านของการเกษตรจริงๆ และใช้ในด้านธุรกิจก็มีไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เปลี่ยนไปของโรงนาซึ่งต้องมีการพัฒนาให้แตกต่างจากเมื่อก่อน ไม่ว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลทางการเกษตร หรือด้านธุรกิจก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ โครงสร้าง เพราะจะให้สร้างตามแบบ Original ที่สร้างด้วยไม้คงไม่เหมาะนัก โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ การสร้างสิ่งก่อสร้างให้คนมาพักด้วยไม้ มีความเสี่ยงที่สิ่งก่อสร้างจะผุกร่อนได้ง่าย ดังนั้นโรงนาที่เราเห็นในปัจจุบันจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงขึ้น มีการเปลี่ยนวัสดุไปบ้าง เพื่อความแข็งแรงและความคงทนในการใช้งานทุกๆ ด้าน