พฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสหรัฐ

ปกติแล้วเวลาจะเลือกทำธุรกิจสักประเภทหนึ่งสิ่งที่นักธุรกิจทั้งหลายจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดก็คือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทำให้ธุรกิจสามารถรับรู้ได้ว่าช่วงเวลาที่กำลังเกิดขึ้นนี้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหน ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกช่วงเวลาไม่สามารถยึดติดเอารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นบรรทัดฐานได้ เพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องทำอยู่ตลอดต่อให้ธุรกิจจะเปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็ตาม

food-american

พฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างในสหรัฐฯ สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาช่องทางด้านธุรกิจเพื่อลงทุนการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอยู่แล้ว ยิ่งในยุคนี้มีสื่อต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบมากมายทำให้การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นง่ายขึ้น โดยในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงอายุประกอบไปด้วย กลุ่มมิลเลียนเนียล, กลุมเจเนอเรชั่นวาย มีอายุระหว่าง 18-34 ปี นี่คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศ ประชากรของคนกลุ่มนี้ตกราว 75.4 ล้านคน ขณะที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ที่มีอายุระหว่าง 51-69 ปี มีจำนวนประชากร 74.9 ล้านคน ส่วนกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี มีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 3 แต่เชื่อกันว่าภายในปี 2571 จะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 อย่างแน่นอน นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มมิลเลียนเนียลจึงกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญมากที่สุดโดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหาร นี่คือสิ่งที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในทุกๆ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่การวางแผนการทำอาหาร การเลือกซื้อ และการทำ ในอดีตสิ่งเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้แต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ส่งผลเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารของโรงงานในสหรัฐฯ นั่นหมายถึงโรงงานเหล่านี้ไม่ใช่ตัวกำหนดของผู้บริโภคอีกต่อไปแต่ผู้บริโภคกลายมาเป็นตัวกำหนดให้กับโรงงานนั่นจึงส่งผลให้การบริโภคอาหารกลายเป็นตัวที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เงื่อนไขรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้พฤติกรรม ทัศนคติ ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปก็มีด้วยกันหลายประเด็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ, การศึกษา, ที่อยู่อาศัย, ขาติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคโดยเฉพาะอาหารก็คือกลุ่มมิลเลียนเนียลอย่างที่กล่าวไป แต่ส่วนหนึ่งก็ยังเชื่อว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์กับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่เมื่อรวมกันจริงๆ แล้วยังมีประชากรเยอะกว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐฯ พอๆ กับกลุ่มมิลเลียนเนียล แต่เป็นรูปแบบที่ต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มอย่างไรต่อไป