ระบบการเพิ่มจำนวนต้นไม้ของโอไฮโอ

ระบบการเพิ่มจำนวนต้นไม้ของโอไฮโอ

โอไฮโอเมืองเกษตรแห่งอเมริกา ถ้าพูดถึงเมืองเพราะปลูกที่มีธรรมชาติมากในอเมริกาคงมีไม่กี่ที่ แต่ที่มีชื่อเสียงมากคงหนีไม่พ้นโอไฮโอ เมืองนี้เป็นอันดับสองในเรื่องจำนวนต้นไม้จำนวนประชากรก็ไม่น้อยไปกว่าเมืองแห่งอื่น แต่ด้วยจำนวนผืนป่าที่มากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้แห้งจึงทำให้ติดไฟง่ายปัญหาไฟป่าจะมีอยู่หลายครั้งเช่นกัน แต่เรื่องการแก้ไขเหล่านี้ทางทีมงานป้องกันภัยทางไฟมีการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีและได้ลดลงในช่วงหลังๆ สถิติได้บ่งบอกว่าลดลงเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่ามีการป้องกันอย่างดี ชาวเมืองโอไฮโอมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการปลูกผัก รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ Read more about ระบบการเพิ่มจำนวนต้นไม้ของโอไฮโอ