การเปลี่ยนแปลงของโรงนาในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงของโรงนาในปัจจุบัน

barns-old

การสร้างโรงนาในหลายพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิประเทศรวมถึงการออกแบบ สำหรับในต่างประเทศนั้นจะมีการสร้างที่แข็งแรงและคงทนมากกว่าประเทศในเราด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ อีกทั้งยังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างกับประเทศเราเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างประเทศนั้นนิยมทำโรงนาเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรและทำเป็นโรงปศุสัตว์สัตว์ไปในตัวเช่นเลี้ยงม้า เลี้ยงไก่และอื่นๆ เหมือนกับที่เห็นตามภาพยนตร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังพัฒนารูปแบบมากมายเพื่อความสวยงามรวมถึงความคงทนที่จะสามารถต้านทานแรงของพายุได้จึงไม่นิยมที่จะทำจากไม้เมื่อเทียบกับสมัยก่อน Read more about การเปลี่ยนแปลงของโรงนาในปัจจุบัน