แผนพัฒนาเศรษฐกิจของ Ohio

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของ Ohio

ทุกๆ ประเทศย่อมต้องมีการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นเรื่อปกติอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศทีพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ไม่ใช่แค่การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพียงอย่างเดียว แต่การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละรัฐก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศของเขาเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ด้วยความที่สหรัฐฯ เป็นประเทศขนาดใหญ่การปกครองของแต่ละรัฐ Read more about แผนพัฒนาเศรษฐกิจของ Ohio