การใช้โรงนาเพื่อประโยชน์ด้านอื่น

การใช้โรงนาเพื่อประโยชน์ด้านอื่น

ในต่างประเทศโรงนาเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกษตรกรสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นที่พักเข้าร่มในยามที่มาทำการเกษตร โรงนาพบมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่มีการทำการเกษตรเยอะ ในส่วนของประเทศไทยเราเป็นประเทศปลูกข้าวสำหรับส่งออกจำนวนมาก แต่สิ่งที่ชาวนาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บผลผลิตตรงนี้ที่มีลักษณะคล้ายโรงนาก็คือ ยุ้งในบ้านเรานั่นเอง Read more about การใช้โรงนาเพื่อประโยชน์ด้านอื่น