พิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์

งานศิลปะยังคงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความงดงามให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดี เรียกว่าทุกๆ ที่บนโลกใบนี้ต่างก็ต้องเคยสร้างงานศิลปะดีๆ ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมกันอยู่แล้ว จนมาถึงยุคนี้งานศิลปะดีๆ จึงควรค่าแก่การเก็บรักษาเอาไว้ เราจึงมักเห็นว่างานศิลปะจำนวนไม่น้อยที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีตามพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ เช่นเดียวกับที่คลีฟแลนด์กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์ก็ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ Read more about พิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์