รูปแบบโรงนา

แบบร้านอาหาร

แบบบ้านพักอาศัย

คุณสามารถนำเอาโรงนาของคุณมาตบแต่งนิดหน่อยคุณก็สามารถดัดแปลงโรงนาของคุณให้เป็นร้านอาหารหรือบ้านพักอาศัย ที่สวยงานได้